Strona główna > Projekty unijne

Projekty unijne

Zakład Stolarski „ART-RAM” Edward Kudyba realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Stolarski ART-RAM w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ART-RAM na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Oczekiwane efekty projektu:
 
  • Uzupełnienie oferty o nowe linie produktowe w postaci linii produktów wspierających pracę artysty – palet malarskich, podobrazi na krosnach 3D i podobrazi na krosnach aluminiowo-drewnianych wraz z elementami komplementarnymi.
  • Dywersyfikacja odbiorców i podjęcie odpowiednich działach marketingowych ukierunkowanych na odpowiednią grupę odbiorców.
  • Nowa odsłona marki ART-RAM, kompleksowo obsługująca klientów biznesowych oraz indywidualnych.

 

Wartość projektu: 5 313 231,00 PLN

Wartość dofinasowania: 2 824 990,00 PLN

2023 Art-Ram Edward Kudyba

Polityka prywatności

Warunki obsługi

Polski